Pohonné hmoty mají většinou původ v Litvínovské rafinerii, která je součástí skupiny Unipetrol. Spolupracujeme s jejich partnery, jako jsou sklady Čepro a.s. a pod., nebo přímo terminál Litvínov a Kralupy. Toto zboží sami neskladujeme, ani nedovážíme. Je distribuováno přímo z rafinerie ( nebo skladů, např. Čepro,a.s. ) k zákazníkovi. Zboží je vždy doprovázeno jasným původem v podobě nákladových listů a všech alternativních dokladů pro celní správu a předáno na základě dodacího listu (dokladu o prodeji) při teplotě 15 °C. Dopravováno je smluvními partnery v moderních auto cisternách ADR s nejmodernější výdejní technologií v množství cca od 1000 lt. do 33 000 lt. Náš obchodní dispečink pravidelně komunikuje se zákazníkem potřebě dodávky zboží, radí a doporučuje den, nebo období kdy je cena nejvýhodnější a to dle vývoje cen FBO Rotterdam a denními pohyby. Touto burzou se také řídí při tvorbě týdenních nebo denních cen, kopíruje a upravuje dle pohybu burzovního vývoje tak cenu smluvní. Tyto ceny jsou potom každé úterý zasílány k zákazníkům. Pokud zákazník má zájem informujeme jej o vývoji burzy. Snažíme se tak vytvářet co nejužší a nejprůhlednější vztah mezi námi a našimi zákazníky a budujeme tím užší vztah, který pomáhá a vytváří dlouhodobou a kvalitní spolupráci. Obchod se uzavírá rámcovou smlouvou, která řeší dodávky PHM, top. olejů i maziv.